fbpx

Ultrazvučna liposukcija

SADRŽAJ OVOGA SAJTA JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA, SVAKO KOPIRANJE, KORIŠĆENJE BILO KOJEG SADRŽAJA, DELA TEKSTA, FOTO ILI VIDEO MATERIJALA JE STROGO ZABRANJENO

Ultrazvučna liposukcija

ŠTA JE ULTRAZVUČNA LIPOSUKCIJA?

Ultrazvučna liposukcija ili, često zvana ultrasonična lipoplastika vrši se tako što se prethodno ultrazvukom razbiju masne ćelije, a nakon toga vrši se njihovo uklanjanje. Tumescentna liposukcija zajedno sa ultrazvučnom liposukcijom drži prva dva mesta od svih ostalih tehnika liposukcije. Ultrazvučna liposukcija je vrsta estetske procedure koja je poznata kao Liposukcija potpomognuta ultrazvukom (ultrasound assisted liposuction).

PROCEDURA ULTRAZVUČNE LIPOSUKCIJE

Ultrazvučna liposukcija predstavlja estetski tretman kod koga ultrazvučni talasi visoke frekvencije razaraju masne ćelije u regiji tela u kojoj je stavljena kanila, potom se ovo tkivo uklanja sukcijom. Ultrazvučna liposukcija se obično koristi za regije tela koje je drugim liposuktivnim tretmanima teško pristupiti, kao što su: brada, vrat, obrazi, kolena, zglobovi itd. Ultrazvučna liposukcija obično služi kao dodatak tumescentnoj liposukciji sa ciljem što boljeg oblikovanja tela. Ultrazvučni talasi se puštaju kroz kanilu (operativni pribor sličan igli samo većih proporcija) koja na principu vakum isisavanja izvlači salo.

Ultrazvučnom liposukcijom se ,,tope“ masne naslage i time se pretvaraju u tečnu mast odnosno tečnost koju je potom lako odstraniti. Često hirurg može da koristi tumescentnu tečnost koja će još više pomoći da se masne ćelije razore i isisaju napolje.

Postoji više benefita vezanih za ultrazvučnu liposukciju. Naime, ovaj tretman je posebno pogodan za delove tela koji su teže dostupni i kod kojih je masno tkivo zbijenije nego kod, na primer abdomena. Baš zbog toga se ultrazvučna liposukcija i abdominoplastika koriste zajedno sa ciljem otklanjanja viška viseće kože. Osim pomenutog, pri procesu ultrazvučne liposukcije, moguće je istovremeno razarati masne ćelije i isisavati novonastalu tečnost, čime se dobija dosta efikasniji zahvat.

RIZIČNOST ULTRAZVUČNE LIPOSUKCIJE?

Ultrazvučna liposukcija stvara toplotu i stoga postoji rizik od: opekotina, plikova, oštećenje živaca i ožiljaka.

Osim toga, kod ultrazvučne liposukcije postoji i drugi potencijalni problem, a to je tzv. stvaranje seroma koja nastaje kada telo pokušava da popuni prazninu nastalu nakon odstranjivanja masnog tkiva. Ova tečnost se kontinuirano uklanja špricem ili drenažom dokle god rana ne zaraste u potpunosti.

POSTOPERATIVNI TRETMAN

Ukoliko nema nikakvih komplikacija postoperativni tretman je isti kao i kod klasične liposukcije.

CENA ULTRAZVUČNE LIPOSUKCIJE

Cena zavisi od regije koja se radi i kreće se od 1500 EUR.

Close Menu