fbpx

Hirurg Prof. dr Milan Jovanović

SADRŽAJ OVOGA SAJTA JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA, SVAKO KOPIRANJE, KORIŠĆENJE BILO KOJEG SADRŽAJA, DELA TEKSTA, FOTO ILI VIDEO MATERIJALA JE STROGO ZABRANJENO.

Prof. dr Milan Jovanović, specijalista je plastične i estetske hirugije, kao i rekonstruktivne hirurgije. Profesor je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde predaje u osnovnoj nastavi studentima pete godine, kao i na poslediplomskoj nastavi doktorima koji su na specijalizaciji iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Šef je Katedre za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Plastični hirurg

Osnovne njegove karakteristike su: znanje, rad, profesionalnost i izuzetna manuelna sposobnost. Ceo svoj život posvetio je plastičnoj hirurgiji koja mu je ujedno i profesija i hobi. Visoko se specijalizovao za estetsku hirurgiju koja ujedno i predstavlja jedan od centralnih oblasti delovanja njegove profesije.

Kao učenik Prof. Karapandžića još ranih devedesetih godina intenzivno je sticao znanje iz oblasti plastične hirurgije da bi kasnije kao specijalista nastavio da stiče i razmenjuje znanje i iskustvo sa najvećom svetskom elitom hirurga iz ove oblasti.

Autor je preko stotrideset radova iz oblasti plastične hirurgije koji su prezentovani na mnogim kongresima i štampani u najeminentnijim svetskim časopisima iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije. Jedan je od retkih hirurga sa ovih prostora čiji je rad objavljen u najpoznatijem svetskom časopisu iz oblasti plastične hirurgije: PLASTIC AND RECONSTRUCTIVE SURGERY, pod naslovom Design of the Limberg flap by a specially designed ruler: A personal approach, Vol. 113, No 2, 653-8, 2004 i to u najtežoj rubrici Ideje i inovacije. Isti je doživeo najpozitivnije kritike i štampan je u više nastavaka (Plastic and Reconstructive Surgery, Vol. 115, No 5, april 15, 1429-1431, 2005). Čak mu je lično jedan od najčuvenijih američkih plastičnih hirurga Prof. dr Robert Goldwin odao lično priznanje.

Prof. dr Milan Jovanović doktor je nauka iz oblasti estetske hirurgije. Na svom doktoratu čija je tema bila posvećena starenju i podmlađivanju lica i vrata radio više od deset godina gde je prvi u svetu otkrio mnoge crte i tipove starenja koji do tada nisu bili opisani ni u jednoj literaturi (delovi ovog doktorata su prihvaćeni za štampu za časopis: Aesthetic Plastic Surgery).

Dugogodišnji je aktivan član svetskog udruženja za estetsku plastičnu hirurgiju (International Society of Aesthetic Plastic Surgery www.isaps.org).

Na međunarodno priznatom kursu u organizaciji Galathea klinike: “R.A.P.S. RECENT ADVANCES IN PLASTIC SURGERY III” koji se održao od 17. do 19. septembra 2004. godine u Beogradu u hotelu Interkontinental i uživo hirurškoj demonstraciji u privatnoj kliici Galathea, pred komisijom čiji su članovi bili: Claudio Cardoso de Castro – Brazil; Bruce F. Connell – USA; Bahman Guyuron – USA; Mutaz B. Habal – USA (Glavni urednik časopisa Jurnal of Craniofacial Surgery); Brian M. Kinney – USA; Yann Levet – France; Malcolm Paul – USA; Luiz S. Toledo – Brazil. Osvojio prvu nagradu za najbolji rad pod nazivom: “Personal Approach to the Correction of Prominent Ears” gde je prikazao svoju metodu korekcije klempavih ušiju.

Prof. dr Milan Jovanović je jedan od retkih lekara koji je objavio patent iz oblasti plastične hirurgije. Zavod za intelektualnu svojinu, shodno odredbi člana 40. stav 1. Zakona o patentima („Službeni list SCG“ br. 32/04) objavio je priznanje velikog patenta pod nazivom: „Specijalno konstruisani lenjiri za dizajniranje Limbergovog režnja (Specially designed ruler for design of the Limberg flap)“ a koji je zaveden u Zavodu za intelektualnu svojinu pod brojem P-208/04.

Prof. dr Milan Jovanović poseduje dvadesetogodišnje hirurško iskustvo sa neverovatnim brojem obavljenih operacija. Osnovno njegovo geslo je: „da mu nijedan radni dan ne prođe bez operacije nulla dies sine operatione!“

Operisao veliki broj značajnih i znamenitih ličnosti sa ovih prostora. A osnovna njegova reklama je skoro stopostotni broj zadovoljnih pacijenata.

Diplome

Close Menu