fbpx

Grudni implanti i njihov uticaj na mamografiju

SADRŽAJ OVOGA SAJTA JE ZAŠTIĆEN AUTORSKIM PRAVIMA, SVAKO KOPIRANJE, KORIŠĆENJE BILO KOJEG SADRŽAJA, DELA TEKSTA, FOTO ILI VIDEO MATERIJALA JE STROGO ZABRANJENO.

Redgenski pregled dojki omogućava rano otkrivanje malignih promena

Jedno od glavnih pitanja koje muči većinu devojaka koje planiraju preoblikovanje dojki odnosi se na uticaj grudnih implanata na rezultate mamografskog pregleda karcinoma dojke.

Šta podrazumeva mamografija grudi?

Mamografski pregled predstavlja jedan od načina pomoću kojeg se mogu pregledati dojke. Mamografija pripada grupi radioloških dijagnostičkih procedura. Ovo je neinvazivna metoda snimanja dojki. Pomoću ove metode se otkrivaju promene na dojkama pre nego što ih žene i lekari mogu fizički osetiti.

Pogledajte i: Samopregled dojki – Kako pregledati dojke? (Uputstvo sa slikama) »

Postoji skrining mamografija – pregled dojki žena koje nemaju nikakve promene u tkivu dojke sa ciljem eventualnog otkrivanja karcinoma u stadijumu kad je toliko mali da osoba još ni ne zna za njega. Dijagnostička mamografija je pregled dojki kod žena koje osete određene promene ili kada klinički nalaz ukazuje na karcinom dojki.

Grudni implanti ne daju lažne rezultate

Mamografija predstavlja najadekvatniji način ranog otkirivanja tumora dojke kod žena u periodu od 35. do 40. godine starosti. Ovim snimanjem eventualni rak dojke se može ustanoviti i do dve godine pre nego što bude osetljiv pod prstima. Mamografija predstavlja rendgensku metodu pregleda dojki. Ovaj neinvazivan pregled dojki se vrši posebno konstruisanim rendgenskim aparatom koji se koristi pri dijagnostikovanju nejasnih kliničkih nalaza simptomskih bolesnika, ali i kod zdravih žena.

Tačnost mamografije kod starijih žena je veoma visoka, a u kombinaciji sa ultrazvukom daje rezultate tačnosti i do 95%. Uprkos neznatnom smanjenju tačnosti ovog pregleda, povećanje grudi silikonima ne utiče na prognozu eventualnog nastanka tumora. Ovo takođe implicira nepostojanje lažno pozitivnih rezultata kod žena sa grudnim implantima.
Mamografski pregled nije ograničen starosnom dobi žene, već građom dojke. Dojke su kod mlađih žena neprikladne za ovu vrstu pretrage (ovde je češća upotreba ultrazvuka umesto mamografije).

Grudni implanti i mamografsko snimanje

Mesto implanata u dojci bitno utiče na skrining testove koji otkrivaju eventualni karcinom dojke. Ako su implanti pozicionirani iza grudnog mišića, tada je omogućen bolji prikaz dojke na mamografu nego kada je implant ispod žlezde. Iskusni radiolozi obično rade i dodatno snimanje, pomerajući implant uz zid grudnog koša čime je snimanje dojke znatno olakšano.

Mamografija ne izaziva rupture (curenje) implanta. Implanti su konstruisani da izdrže mnogo veće pritiske.

Mamografija – preventiva

Mamografija je od velike pomoći lekarima pri otkrivanju promena koje verovatno ne bi bilo moguće otkriti običnim kliničkim pregledom. Otkrivanje karcinoma dojke na vreme drastično povećava šanse za potpunim izlečenjem. Ovo implicira dodatne terapijske mogućnosti izlečenja, a samim tim i šanse su drastično veće. Zračenje se ne zadržava u telu, kao nakon nekih drugih snimanja. X zraci koji se koriste u malim dozama pri snimanju nemaju negativne efekte po zdravlje pacijentkinje.

Silikoni nemaju negativan uticaj na mamografiju

Redovni pregledi dojki i iskusni radiolozi su garancija za pravovremeno otkrivanje eventualnih promena, a time i smanjuje posledica po zdravlje. Činjenica je da žene koje imaju silikone i druge implante češće kontrolišu svoje dojke i ako se pojavi tumor, on obično bude otkriven i otklonjen na vreme.

Piše: plastični hirurg Prof. dr Milan Jovanović

Plastični hirurg Prof. dr Milan Jovanović

Prof. dr Milan Jovanović, specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije, je jedan od hirurga sa najvećim iskustvom i jedan od najboljih poznavalaca iz antiaging-a, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije na ovim prostorima.

Šef je Katedre za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autor je preko 330 radova iz oblasti plastične hirurgije koji su prezentovani na mnogim kongresima i štampani u najeminentnijim svetskim časopisima iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Prof. dr Milan Jovanović je jedan od retkih lekara koji je objavio patent iz oblasti plastične hirurgije.

Pročitajte više o hirurgu ili posetite društvene mreže:

Piše: plastični hirurg Prof. dr Milan Jovanović

Plastični hirurg Prof. dr Milan Jovanović

Prof. dr Milan Jovanović, specijalista plastične rekonstruktivne i estetske hirurgije, je jedan od hirurga sa najvećim iskustvom i jedan od najboljih poznavalaca iz antiaging-a, plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije na ovim prostorima.

Šef je Katedre za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Autor je preko 330 radova iz oblasti plastične hirurgije koji su prezentovani na mnogim kongresima i štampani u najeminentnijim svetskim časopisima iz oblasti plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije.

Prof. dr Milan Jovanović je jedan od retkih lekara koji je objavio patent iz oblasti plastične hirurgije.

Pročitajte više o hirurgu ili posetite društvene mreže:

Podelite ovu stranicu
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on tumblr
Share on delicious
Share on stumbleupon
Share on email
Close Menu